نصب دستگاه کنترل هوشمند پمپ Oset

نصب دستگاه کنترل هوشمند پمپ Oset


تاریخ : 1400/08/02 اشتراک گذاری در تلگرام چاپ این صفحه

نصب دستگاه کنترل هوشمند پمپ Oset

 برای نصب صحیح دستگاه موارد زیر به ترتیب اجرا گردد:

1. مطابق محلهای تعیین شده برای سوراخکاری بر روی محل نصب علامت گذاری شده و با مته مناسب سوراخکاری صورت گیرد و با استفاده از پیچ و رول پلاک، دستگاه به محل نصب محکم گردد.

2. نصب سنسور مطابق با شکل صفحه 6 صورت گیرد. ذکر این نکته ضروری است که هنگام نصب سنسور، قبل از بستن سنسور فشار بر روی واسط مربوطه، چند دور سیم سنسور را در جهت باز شدن بچرخانید تا هنگام بسته شدن، کابل سنسور دچار پیچیدگی و پارگی نشود. سنسور فشار قطعهی حساسی است و باید در مقابل ضربه یا سفت کردن بیش از حد محافظت شود.

3. کابل خروجی دستگاه که به موتور متصل می شود به صورت دو رشته است و یک عدد ترمینال دو ورودی به آن متصل شده است. سیمهای فاز و نول موتور به این ترمینال متصل شده و محکم گردد. سیم ارت پمپ به صورت جداگانه به ارت ساختمان متصل شود.

4. در مسیر برق ورودی دستگاه یک فیوز مینیاتوری مطابق با جدول صفحه بعد نصب گردد.

5. کابل ورودی دستگاه که شامل دوشاخه است به برق متصل گردد تا صفحهی نمایش دستگاه روشن شود.

الزامات نصب

رعایت نکات و توصیههای ذکرشده در این بخش برای مصرف کننده الزامی است و عدم رعایت آنها دستگاه را از گارانتی خارج نموده و احتمال بروز خسارات مالی و جانی را افزایش میدهد. ضمنا از افراد متخصص در نصب کمک گرفته شود.

    الف: الزامات محل نصب:

1-  محل نصب دستگاه باید دارای تهویهی مناسب باشد.

2-  محل نصب نباید درمعرض نور مستقیم خورشید باشد.

3- دمای محیط نباید زیر صفر درجه باشد که موجب یخ زدگی سنسور گردد.

4- محدودهی دمایی مناسب برای نصب دستگاه 0  تا 40 درجهی سانتیگراد میباشد.

5-  در معرض پاشش مستقیم یا غیر مستقیم آب نباشد.

6- محل نصب دستگاه فاقد لرزش و گرد و غبار باشد.

رعایت الزامات و استانداردهای مربوط به حریق در محیط نصب ضروری است.

     ب: الزامات الکتریکی دستگاه:

1- حتما از فیوز مناسب در مسیر برق ورودی استفاده شود. (مطابق با جدول زیر)

2- بدنهی پمپ به صورت مجزا به ارت متصل گردد. وجود هرگونه اتصال فاز یا نول به بدنه پمپ، منجر به اختلال در عملکرد صحیح دستگاه می شود و شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال عواقب آن ندارد.

3- مراحل نصب دستگاه به ترتیب ذکر شده انجام گردد و در آخرین مرحله دو شاخه برق ورودی دستگاه به پریز متصل گردد.

 

توان پمپ

سایز کلید مینیاتوری

1HP

C6

1.5HP

C10-C16

2HP

C16

3HP

C20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایز کلید مینیاتوری با توجه به توان پمپ                                                                           

هنگام نصب سنسور، قبل از بستن سنسور فشار بر روی واسط مربوطه، چند دور سیم سنسور را در جهت باز شدن بچرخانید تا هنگام بسته شدن، کابل سنسور دچار پیچیدگی و پارگی نشود.