تنظیمات دستگاه هوشمند کنترل پمپ Oset

تنظیمات دستگاه هوشمند کنترل پمپ Oset


تاریخ : 1400/08/02 اشتراک گذاری در تلگرام چاپ این صفحه

تنظیمات دستگاه هوشمند کنترل پمپ Oset

بهرهگیری از صفحه کلید چهارتایی، صفحه نمایش و برچسب راهنمای کاربر، تنظیمات نرمافزاری دستگاه کنترلر پمپ Oset را برای کاربران آسان نموده است. در تصویر فوق نمای روبهروی دستگاه و قسمتهای مختلف آن با عدد نشان داده شده است.

1- صفحه نمایشگر: نمایش مقدار فشار یا جریان، نمایش پارامترها و مقادیر آنها و همچنین نمایش کد خطاهای رخ داده.

2- LED سبز: بیانگر وضعیت روشن یا خاموش بودن پمپ.

3- LED  قرمز: بیانگر وضعیت خطا.

4- کلید +/  PA:  افزایش مقدار پارامتر، جاروب افزایشی پارامترها و تغییر وضعیت نمایش فشار یا جریان، در حالت رخداد خطا، تغییر وضعیت نمایش فشار یا کد خطا.

5- کلید- : کاهش مقدار پارامتر و جاروب کاهشی پارامترها.

6- کلید ENTER: رفتن به منوی انتخاب پارامترها، انتخاب پارامتر و ذخیرهی پارامتر.

7- کلید ESC: خروج از هر مرحله، ریست کردن خطاهای رخ داده.

8- برچسب راهنما: راهنمای کاربر برای تنظیم دستگاه.

با اتصال دوشاخهی برق ورودی دستگاه به پریز برق، ابتدا تمام LEDها و سگمنتهای صفحهی نمایش به طور همزمان به مدت 2 ثانیه روشن میشود و سپس مقدار فشار خروجی پمپ بر روی نمایشگر نشان داده میشود. با روشن شدن پمپ، LED سبز روشن و در صورتیکه خطایی اتفاق بیافتد LED قرمز روشن میشود و نوع خطا بر روی صفحهی نمایش  به صورت چشمک زن نمایان میگردد.

برای تنظیم پارامترها ابتدا کلید Enter را فشار داده و رها کنید تا به صفحهی پارامترها بروید. با استفاده از کلیدهای + و پارامتر مورد نظر را بر روی نمایشگر نمایان سازید و با فشردن کلید Enter وارد منوی تنظیم آن پارامتر شوید. در این منو با کلیدهای + و میتوانید مقدار آن پارامتر را تنظیم کنید. برای ذخیرهی تغییرات باید کلید Enter را فشار داده و رها کنید. در صورت ذخیره شدن پارامتر، به منوی قبلی (انتخاب پارامتر) بر میگردید.

لازم به ذکر است که غیراز سه پارامتر اول، برای تغییر بقیه‌‌ی پارامترها به رمز عبور نیاز دارید که توسط پارامتر P 1 3 تعیین میشود.

با فشردن کلید ESC میتوانید از منوی تنظیمات خارج شوید. در صورتیکه بدون ذخیره از منوی تنظیمات خارج شوید، تغییرات شما اعمال نمیگردد.

تنظیمات کارخانه

برای بازیابی به تنظیمات کارخانه باید مقدار پارامتر P 1 3 برروی مقدار 9 2 تنظیم گردد.